Aplec

Punt d’accés públic a Internet:

Ubicació: Bar Local Social

Edifici: Ajuntament de La Pera

Adreça: Plaça de l’Església, 1

Horaris: Obertura del local