Fàbrica de plaques de guix francisco jiménez de gea

Ctra. De Palamós, 16.3. 17120 La Pera.

Telf: 972.48.83.30