Edictes

Exercici: 2019 Bop: 129-0 Edicte: 5212 AJUNTAMENT DE LA PERA Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2019
Exercici: 2019 Bop: 108-0 Edicte: 4422 AJUNTAMENT DE LA PERA Edicte d'exposició pública de les bases que regiran uns ajuts econòmics
Exercici: 2019 Bop: 103-0 Edicte: 4178 AJUNTAMENT DE LA PERA Anunci d'informació pública de l'expedient de modificació de crèdit 2/2019
Exercici: 2019 Bop: 73-0 Edicte: 2858 AJUNTAMENT DE LA PERA Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 66-0 Edicte: 2384 AJUNTAMENT DE LA PERA Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general de l'entitat i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 21-0 Edicte: 491 AJUNTAMENT DE LA PERA Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal de l'entitat per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 7-0 Edicte: 8 AJUNTAMENT DE LA PERA Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 5/2018
Exercici: 2018 Bop: 248-1 Edicte: 11215 AJUNTAMENT DE LA PERA Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de diverses ordenances fiscals
Exercici: 2018 Bop: 233-0 Edicte: 10263 AJUNTAMENT DE LA PERA Anunci de licitació per a l'adjudicació de contracte d'arrendament d'habitatge de titularitat municipal
Exercici: 2018 Bop: 233-0 Edicte: 10242 AJUNTAMENT DE LA PERA Anunci d'informació pública de sol·licitud de canvi de titularitat d'un dret funerari