2010

RELLEU EN LA JUNTA DEL GRUP DE DONES DE LA PERA

Juny 2010

Les persones que formeven el Grup de Dones de La Pera ja feia temps que estaven demanant un relleu i aquest ha arribat aquest mes de juny.

Així doncs, prenen el relleu d’aquest Grup la Maribel Rabaña, la Sílvia Faber, la Sílvia Borrego, la Maria Àngels Pedrol i l’Anna Sabarí,

S’estreneran amb l’organització del tradicional dinar popular de la Diada de l’11 de setembre i, en aquesta ocasió i a manera d’aprenentatge i pas del testimoni també les ajudaran algunes de les dones sortints del Grup, entre les que hi ha la Nuri Maspoch, la Nita Planella i l’Anna Maria Palé.

El Grup de Dones de La Pera ja feia forces anys que treballava i, apart del dinar popular de l’11 de setembre, venia organitzant el Dinar del Senglar al voltant del mes d’abril, la festa de Cap d’Any o fins i tot, al principi, havia organitzat la Revetlla de Sant Joan, tots els actes oberts a tots els veïns del municipi.

Esperem que aquest nou grup de comença pugui tirar endavant aquestes o altres activitats i que sigui per molts anys!.

 

JAZZPERA 2010

Juny 2010

El Festival de Jazz de La Pera d’enguany ha estat diferent del d’altres anys i és que, als tradicionals concerts en els diferents espais del municipi, els varen precedir dos concerts previs de presentació en altres llocs: un, el 22 de maig, al Sunset Jazz Club de Girona, amb l’actuació de Víctor Correa Septet, i l’altre, el 26 de maig, a la Cova del Drac de Barcelona, amb Marc Ayza Trio.

El primer concert a La Pera va tenir lloc el divendres,18 de juny, a l’església, amb l’actuació de Carles Bech i Anna Herrero.

El dissabte, 19 de juny, Clara Luna i el seu grup va oferir un recorregut per les peces més conegudes del compositor Cole Porter. Aquest concert, que inicialment estava previst que es realitzés al jardins del Castell Gala Dalí de Púbol, es va haver de traslladar al Local Polivalent Municipal, a causa del mal temps. Malgrat aquest canvi, això no va impedir que unes 200 persones gaudíssin de la música i l’ambient que va saber generar la banda de Clara Luna.

La segona novetat d’aquest any consistia en el fet que hi havia dues actuacions a la plaça de La Pera, una el divendres, 25 de juny, amb l’actuació de Raynald Colom Quartet i la segona, el dissabte, 26 de juny, amb Javier Colina Trio i la cantant palafrugellenca Sílvia Pérez Cruz, en l’única actuació d’aquest projecte i amb un èxit de públic molt considerable. Això sí, l’ambient i la qualitat de la música varen estar garantits els dos dies a la plaça de La Pera que, per unes hores, es va engalanar per rebre la tercera edició d’aquest festival.

Aspecte de la plaça de La Pera durant el festival d’enguany

Concert Cole Porter

Actuació de Silvia Pérez Cruz

 

CAMPANYA DE TARDOR DE DONACIÓ DE SANG A LA PERA

Novembre de 2010

El Passat dilluns, 15 de novembre, de 18.30 a 21 hores, va tenir lloc la tradicional campanya de donació de sang al local polivalent de La Pera, corresponent al període de tardor-hivern.

En aquesta ocasió, varen ser 19 persones les que varen poder donar sang, una més que en la campanya de primavera.

Aquest any, la campanya de donació de sang ha coincidit amb la II Setmana de la Salut que organitza el municipi de La Pera i va ser un dels temes principals de conversa amb la gent que es va acostar a fer la donació.

 

ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 2010

Novembre de 2010

El Passat dia 28 de novembre varen tenir lloc les eleccions al Parlament de Catalunya. El Municipi de La Pera va establir la seva mesa electoral, com ve essent habitual en els últims processos electorals, a la nova escola.
Varen formar la taula, com a Presidenta, la Sra. Anna Elias Sureda i, com a vocals, les Sres. Sílvia Covaleda Paneque i Beatriz Álvarez Erviti.

D’un total de 339 persones censades amb dret a vot al municipi, es varen acostar a votar 247 persones, un 72,86%. Val a dir que el promig de participació a Catalunya va ser d’un 59,95% i a les comarques de Girona d’un 60,49%; així,

La Pera va superar, en molt, la participació mitjana d’arreu. D’aquestes persones, 9 varen votar en blanc i 2 vots varen ser nuls. La resta, fins a 236 vots, es varen repartir de la següent manera, per odre de resultats:

PARTITS

Convergència i Unió

Esquerra Republicana de Catalunya

Partit dels Socialistes de Catalunya

Reagrupament Independentista

Iniciativa per Catalunya Verds

Solidaritat Catalana per la Independència

Partit Popular

Escons en Blanc-Ciutadans en blanc

Partido Antitaurino Contra el Maltrato Animal

Des de Baix

Els Verds-Grup Verd Europeu

Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

Pagesos per a la Dignitat Rural Catalan

Partit Republicà d’Esquerra

VOTS

128

37

17

13

12

12

6

2

2

2

2

1

1

1

 

FESTA DE SANT ANDREU DE PEDRINYÀ

Novembre de 2010

El passat diumenge, 28 de novembre, va tenir lloc la celebració de la Festa de Sant Andreu de Pedrinyà.

El tradicional Ofici de Festa Major, aquest any amb la nova figura de Sant Andreu (recordeu que l’any passat es va celebrar aquest Ofici sense el Sant, arrel del robatori de la imatge original) va donar pas a les sardanes a la plaça del bosc, amb la Cobla Baix Empordà.

En el decurs de les sardanes es va sortejar la tradicional panera de Nadal que va guanyar la Carme de Can Roure de La Pera.

Afortunadament va acompanyar el bon temps durant tot el matí i es varen poder celebrar tots els actes amb normalitat. 

TORNA A COMENÇAR PER TERCER ANY CONSECUTIU L’ESCOLA I EL SERVEI D’ATENCIÓ INDIVIDUAL DE MARES I PARES A LA PERA

Novembre de 2010

El mes de novembre es va rependre l’Escola de Mares i Pares (EMP) i el Servei d’Atenció Individual (SAI) del Municipi de La Pera.

Com sabeu, l’EMP consisteix en un punt de trobada per tal de poder aprendre tècniques i coneixements de cara a l’educació dels fills, a través de sessions quinzenals d’una hora i mitja de durada aproximada i tenen lloc a La Pera els dilluns, cada quinze dies, de 21.30 a 23 hores a l’aula del primer pis de l’Ajuntament.

El SAI té el mateix objectiu, però es treballa puntualment quan es demana, a partir d’entrevistes personals amb els pares i mares, prèvia concertació telefònica. Està pendent de concretar el dia i horari del mateix.

La persona que ho porta és una especialista en la matèria que prové d’una Associació que ha estat seleccionada per la Diputació de Girona per portar a terme aquest servei i es diu Mireia Prieto.

Si alguna persona està interessada en participar en alguna d’aquestes activitats, pot posar-se en contacte amb la Mireia Prieto en el telèfon 687203235.

 

XXXI PUJADA ALS ÀNGELS

El passat diumenge 17 d’Octubre va tenir lloc la tradicional pujada als Àngels. Aquesta vegada va ser la trenta-unena i va permetre que ens apleguéssim als Àngels 270 persones.

La pujada a peu va comptar amb més de 100 participants als que se’ls va regalar una bossa de record.

El III Concurs d’all i oli el va guanyar en Fran Arnau de La Pera, que va obtenir com a premi una estada al balneari Magma de Santa Coloma de Farners i un morter.

El II Concurs de fotografia va quedar desert per falta de participants i la JOPEPU ja ha convocat un nou concurs, aquesta vegada obert a tots els actes que organitza durant l’any, des de la Festa Major de Pedrinyà 2010 fins a la

Pujada als Àngels 2011. Podeu veure més detalls sobre aquest concurs en la informació de la JOPEPU en l’apartat d’aquest butlletí d’Informació d’Entitats.

 

III CONCURS DE FOTOGRAFIA

Arrel de la baixa participació en les dues edicions anteriors del Concurs de Fotografia de la Pujada als Àngels, la JOPEPU vol fer extensiu aquest concurs a totes les seves activitats de l’any, des de la Festa Major de Sant Andreu 2010, fins a la Pujada als Àngels 2011 i és per això que, des de les pàgines d’aquest butlletí vol fer públiques les seves bases.

BASES

  • Tema: La festes i actes organitzats per la JO.PE.PU.
  • Hi pot participar qualsevol persona sense límit d’edat.
  • Es tracta de fer una fotografia divertida i original de les activitats de la JO.PE.PU, des de la Festa de Sant Andreu de Pedrinyà 2010 fins la Pujada als Àngels 2011.
  • Es poden presentar un màxim de tres fotografies per persona.
  • Les mesures de la fotografia han de poder imprimir-se, com a mínim, a una mida de 20 x 15 cm.
  • Cal fer-les arribar per correu electrònic a jopepu.lapera@gmail.com o donar-les a algun membre de la JOPEPU abans del dia 8 de novembre de 2011.
  • Cal adjuntar-hi un títol i el nom de l’autor.
  • Hi haurà un premi de 100 per a la millor fotografia.
  • L’exposició és farà el dia de la festa de Pedrinyà.
  • Les fotografies guanyadores quedaran de propietat de la JO.PE.PU.

Esperem la vostra participació!

JO.PE.PU
www.jopepu.org

Foto guanyadora del 2009

CONCERT DE L’ORQUESTRA DE CAMBRA A LA PERA

MAIG 2010

El passat dia 7 de maig, l’Orquestra de Cambra de l’Empordà, amb la veu de Xavier Piqué, van interpretar les peces més conegudes de Frank Sinatra al Local Polivalent de La Pera. Malgrat la relativa poca afluència de públic, el concert va complaure als que varen poder assistir-hi.

 

APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM)

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària de 2 de desembre de 2010, va adoptar, per unanimitat, els següents acords:

1.- Aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del municipi de La Pera d’acord amb la documentació elaborada per l’equip redactor i en el que s’ha observat el procés participatiu previst en el programa de participació ciutadana aprovat pel ple en sessió de 12 d’abril de 2010. Igualment s’aprova l’informe de sostenibilitat ambiental.

2.- Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de 45 dies a comptar del següent a l’última publicació de l’edicte corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Girona, als dos diaris de premsa periòdica de més divulgació en el terme municipal, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal.

La documentació podrà ser consultada, a la secretaria de l’Ajuntament en horari d’oficines i a la pàgina web (www.ddgi.cat/pera/) durant el període d’informació pública, per tal que es puguin presentar les al·legacions que s’estimin oportunes.

3.- Sol·licitar informes als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials perquè puguin emetre el seu informe en el termini d’un mes, tal com determina l’article 85-5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, a més de remetre el pla i l’informe ambiental al Departament de Medi Ambient i Habitatge per tal que els valori així conforme exigeix la Disposició Addicional Sisena de l’esmentat text legal.

4.- D’acord amb el que determina l’article 85-7 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, concedir als municipis que confinen amb el terme municipal de La Pera un termini d’audiència d’un mes perquè puguin formular les manifestacions que considerin oportunes en relació amb el Pla inicialment aprovat.

5.- Suspendre pel termini d’un any, de conformitat amb els articles 73 i 74 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lacions o ampliació d’activitats o usos concrets i altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, així com la suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, en els àmbits delimitats en el plànol de suspensió de llicències elaborat a l’efecte i que inclou els àmbits:

-Sòl urbà del nucli de Riuràs.

-Sòl urbà del nucli de La Pera, sense incloure la zona escolar situada a la banda de llevant del nucli, entre els nuclis de La Pera i Púbol.

-Sòl urbà de Púbol, sense incloure l’àmbit de l’actual unitat d’actuació situat a la banda de nord del nucli.

-Sòl apte per urbanitzar de la zona de Pedrinyà, actualment delimitat per l’àmbit de Pla Parcial.

Es permetran les obres de rehabilitació, consolidació i millora dels edificis existents.

 

FESTA MAJOR DE PÚBOL

Agost 2010

Aquest 2010, la Festa Major de Púbol ha vingut marcada, en part, pel mal temps, doncs tant les havaneres del dia 14, com el ball del dia 15, van haver de fer-se al local polivalent municipal, en lloc de la Plaça de Púbol, com ve essent habitual, i en la que només s’hi van poder fer els jocs per a la mainada i les tradicionals sardanes del segon dia de la Festa.

Malgrat el temps, tots els actes de la Festa de Púbol van comptar amb un gran èxit d’assistència de públic, especialment el ball del dia 15 d’agost.
 

ACABA LA SEGONA SETMANA DE LA SALUT A LA PERA AMB ÈXIT DE PARTICIPACIÓ

Com sabeu, aquest 2010, l’Ajuntament ha organitzat la segona edició de la Setmana de la Salut a La Pera. La bona acollida que va tenir en la seva primera edició i l’ajut indispensable que ens ha ofert Dipsalut (organisme autònom que gestiona tots els temes de salut de la Diputació de Girona), ens varen animar a tornar a organitzar-la novament aquest any.

La intenció, des del principi, va ser la de reforçar aquelles activitats que major participació i acollida varen tenir en la seva primera edició, com les xerrades formatives-divulgatives o la Caminada Popular, que en aquesta segona edició ha tancat el programa de la Setmana, per tal de mirar de donar-li un major relleu. En aquest esforç, voldria ressaltar la col·laboració important rebuda dels professionals d’EsportFit, que ens han ajudat en el tancament d’una programació que crec que ha estat variada i sobretot molt encarada a mirar arribar a tota la gent del municipi.

La Setmana va començar el divendres, 19 de novembre i no podia fer-ho d’una manera millor. Es va fer una xerrada interessantíssima que ens va oferir el nutricionista i dietista, Sr. Jac Oliva, sobre “Els mites alimentaris”. En una sala de Plens de l’Ajuntament plena de gom a gom, va repassar durant una hora i mitja aproximadament els principals mites alimentaris que existeixen, confirmant-los o desmentint-los i argumentant els motius en cada cas.

El dissabte, 20 de novembre, va ser el torn de la pràctica esportiva, a través de l’organització d’una matinal d’exercici físic de diferents tipus al local polivalent municipal. Durant més de dues hores i mitja varem poder practicar pilates, gimnàstica cardiovascular, spinning (aeròbic en bicicleta), entre d’altres.

El diumenge, 21 de novembre, va ser el torn de la segona bicicletada, millorant l’èxit de participació de l’edició anterior. Varem poder fer un recorregut pels quatre nuclis del municipi, tot acabant amb un esmorzar saludable al Polivalent.

La Xerrada sobre la importància de la pràctica de l’esport en els nens i nenes que es va fer a l’escola el dilluns, 22 de novembre, va tenir també una magnífica acollida entre els més petits i petites del poble, doncs la va fer una professional d’EsportFit, disfressada de pallasso i a través de la didàctica d’un conte, que va permetre arribar molt als nens i nenes. Posteriorment, a la tarda, un grup de mares varen poder practicar pilates amb el monitoratge de la mateixa professional.

El dimarts, 23 de novembre, va tenir lloc una segona xerrada sobre com evitar els mals d’esquena a l’hora de fer les feines de la casa, com prevenir les conseqüències de l’osteoporosi i la incontinència urinària i què es podia fer per mantenir i millorar la forma física. Aquesta xerrada va anar a càrrec de Cristina Rotllan, fisioterapeuta professional i també va tenir un seguiment important de públic.

El Dimecres, 24 de novembre, va tenir lloc l’activitat més especial d’aquesta segona edició de la Setmana de la Salut.

Aquesta va consistir en un Taller pràctic de Cuina saludable de festa, tot pensant en les festes nadalenques que teníem a sobre. El taller va anar a càrrec de Laura Alkézar i de menú varem aprendre a preparar una amanida de rúcula i magrana, patès vegetarians de diferents tipus, un flam de porros, endívies amb salsa de pebrot i olivada i, de postres, puré de meló a la menta. En acabar, les 18 persones participants (tot un èxit d’inscripció, tenint en compte que el nombre màxim de places inicialment previst era de 15 persones), més la cuinera i dos ajudants, varem poder degustar el sopar preparat, que va quedar molt bo.

El dijous, 25 de novembre, es va organitzar l’última de les xerrades de la II Setmana de la Salut i, també amb una participació important de públic, el fisioterapeuta Xavier Sala Garcia, ens va parlar de l’exercici físic i la gent gran i sobre quin tipus d’exercici es pot fer en funció de cada patologia i edat i en què ajuda.

El divendres, 26 de novembre, va ser el torn, altra vegada, dels nens i nenes de l’escola que varen participar en una gimcana sobre l’activitat física, l’esport i la piràmide dels aliments, organitzada pel claustre de l’escola de La Pera. A la tarda, de la mà d’un dels pares de l’escola, Oriol Balliu, es va fer la visita a l’hort de l’escola, per parlar dels productes saludables que s’hi cultiven.

Tal i com comentava al començament, va cloure la II Setmana de la Salut a La Pera la segona Caminada Popular que, amb un recorregut lleugerament més llarg i una mica canviat, va tenir lloc el dissabte, 27 de novembre a partir de les 10 hores, amb sortida i arribada al Local Polivalent Municipal. Per cloure la jornada i la Setmana, es va organitzar un esmorzar saludable per a tots i totes els participants a la Caminada.

Finalment, apart d’agrair molt sincerament la participació de tothom perquè, després d’un esforç organitzatiu, és molt gratificant veure que la gent del municipi en treu profit i en participa, voldria agrair també l’ajut imprescindible del grup de dones de La Pera i varies mares en la preparació dels diferents esmorzars saludables, a EsportFit per l’aportació de diferents monitors/es i ponents per les jornades, així com als membres de l’Ajuntament i tots i totes els que han col·laborat d’una manera directa i indirecta en l’organització dels diferents actes d’aquesta segona Setmana de la Salut, que esperem hagin estat del grat de la majoria.

 

JAZZPERA’10 MARC AYZA TRIO

5 de Juliol 2010

Per veure video feu clic aquí

 

JAZZPERA. ÈXIT DE PARTICIPACIÓ EN EL CONCERT SOBRE COLE PORTER

19 de Juny 2010

Clara Luna i el seu grup va oferir la nit del dissabte, 19 de juny a La Pera un recorregut per les peces més conegudes del compositor Cole Porter.

Clara Luna i el seu grup va oferir la nit del dissabte, 19 de juny a La Pera un recorregut per les peces més conegudes del compositor Cole Porter.

El concert, que inicialment estava previst que es realitzés al jardins del Castell Gala Dalí de Púbol, es va haver de traslladar al Local Polivalent Municipal, a causa del mal temps. Malgrat aquest canvi, això no va impedir que unes 200 persones gaudíssin de la música i l’ambient que va saber generar la banda de Clara Luna.

Per veure video feu clic aquí

 

JAZZPERA ’10 CarlesBech & Anna Herrero

5 de Juny 2010

Per veure el video feu clic aquí

 

TROBADA-SOPAR DE DONES DEL MUNICIPI NASCUDES ENTRE 1960 i 1970

5 de Maig 2010
img

Per tercer any consecutiu, ha tingut lloc a Púbol, al Restaurant Can Bosch, la Trobada-sopar de dones del municipi nascudes aproximadament entre 1960 i 1970.

Moltes havien nascut al municipi, altres hi eren arribades i algunes hi tenen o hi havien tingut vinculació.

Aquesta trobada es va celebrar el divendres, 19 de març i en aquesta ocasió, varen ser 20 les dones que varen participar en aquest sopar.

En el decurs del mateix es varen sortejar diferents regals i també hi va haver, per a totes les assistents, un regal de record (una pera feta de ganxet).

 

RESULTAT DE LA CONSULTA POPULAR SOBRE LA INDEPENDÈNCIA A LA PERA

3 de Maig 2010

El passat dia 25 d’abril, la Plataforma “La Pera Decideix” va promoure l’organització de la Consulta Popular sobre la Independència de Catalunya, al municipi de La Pera.

Prèviament s’havien organitzat dues jornades de votacions anticipades (el 20 de març, amb motiu de la Fira de Pasqua i el 10 d’abril, amb motiu de la retransmissió del partit Madrid-Barça al local polivalent), i també s’havia fet un porta a porta per les cases del municipi.

El resultat va ser aclaparador: 232 votants, un 60% del cens del municipi; 216 SI, 5 NO i 11 vots blancs.
Així, un 93% dels votants de La Pera es varen pronunciar a favor del fet que Catalunya esdevingui un estat democràtic i independent, integrat en el sí de la Unió Europea, que era la pregunta de la consulta.

 

CELEBRACIÓ DE LA III FIRA DE PASQUA A LA PERA – AMPA

20 de Març 2010A l’igual que els altres anys es va fer una fira d’artesania i un mercat de segona mà. Pels més petits es van anar realitzant tallers de pintura i manualitats durant tot el dia. A la tarda es va fer el ja tradicional concurs de pastissos en el que va quedar guanyadora del primer premi la senyora Montserrat Teixidor, que esperem que ens passi la recepta del seu “Tiramisú” per poder-la publicar en el proper butlletí municipal. El segon premi se’l va endur l’Alba Solés i el tercer una veïna de Flaçà, cosa que vol dir que el concurs comença a agafar anomenada pels voltants.

L’AMPA Pedra Blanca i l’organització de la Fira de Pasqua us agraeix la vostra participació i esperem celebrar la quarta fira el cap de setmana abans del Ram del 2011.

 

SEGONA GRAN CARGOLADA POPULAR A LA PERA

14 de Març 2010


Comissió de Festes de La Pera i Púbol. Març de 2010. El passat dia 14 de març vam poder gaudir de la segona edició de la gran Cargolada Popular organitzada per la Comissió de Festes de La Pera i Púbol.

L’acte va tenir una gran afluència de públic (més de 350 persones) i tothom va felicitar als cuiners perquè els cargols estaven molt bons!.

 

ES CONSTITUEIX LA PLATAFORMA “LA PERA DECIDEIX” PER A L’ORGANITZACIÓ DE LA CONSULTA POPULAR PER A LA INDEPENDÈNCIA EL PROPER 25 D’ABRIL I S’ACORDA UNA PRIMERA DATA PER EXERCIR EL DRET DE VOT DE MANERA ANTICIPADA

8 de Març 2010
img

El passat dissabte, 6 de març, a La Pera es va constituir la Plataforma ciutanada “La Pera Decideix” per tal de poder organitzar en el municipi la consulta popular per a la independència, coincidint amb la tercera onada de consultes arreu de Catalunya, el proper diumenge, 25 d’abril.

Aquesta iniciativa, promoguda per les principals entitats jurídicament constituïdes del municipi (Comissió de Festes, AMPA de l’escola, Salvem Pedrinyà i Unió Esportiva La Pera), va tenir lloc a continuació de la presentació de la campanya, que es va fer en el local polivalent i que va comptar amb la participació de més d’una cinquantena de veïnes i veïns.

A partir d’ara, s’organitzarà la Plataforma en diferents grups o comissions de treball per tal de preparar tot el que cal fer fins a la jornada electoral del 25 d’abril, amb l’objectiu clar d’assolir la màxima participació possible.

Una de les primeres activitats que es portaran a terme, serà l’organització d’una jornada per recollir vots anticipats, aprofitant la Fira de Pasqua que es celebrarà al municipi. Serà el proper dissabte, 20 de març de 2010, de 17 a 19 hores a la plaça de l’església de La Pera (en cas de pluja, al local polivalent).

La Pera, març de 2010.

 

DEFUNCIÓ D’EN BENJAMÍ ARTIGAS

8 de Febrer 2010

img

L’AJUNTAMENT DE LA PERA DECRETA UN DIA DE DOL OFICIAL PER LA MORT DEL QUE FOU EL SEU ALCALDE DURANT VINT-I-VUIT ANYS

El dia 6 de febrer de 2010, va morir Benjamí Artigas Burch, el que fou Alcalde de La Pera des de les primeres eleccions democràtiques, l’any 1979 i fins l’any 2007. És per aquest motiu que l’Ajuntament del municipi, reunit en sessió extraordinària el diumenge, 7 de febrer de 2010, va decretar un dia de dol oficial.

Durant el mandat de Benjamí Artigas, es varen portar a terme nombroses obres i millores importants en el municipi, entre les que es poden destacar, la realització de la zona esportiva, la instal·lació de l’aigua i el sanejament en els diferents nuclis, l’arranjament dels carrers i camins del municipi, així com el seu enllumenat, la realització del local polivalent municipal o la tramitació pel canvi d’ubicació de l’escola municipal.

L’Ajuntament li va retre homenatge, pels seus vint-i-vuit anys d’alcalde, el dia 11 de setembre de 2007, amb motiu de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, però ara, arrel de la seva defunció i amb aquest acte simbòlic, el Consistori va voler afegir-se al dol de la família, així com retre-li l’últim tribut pòstum pels molts anys de servei i treball pel municipi