Subvencions Diputació de Girona

RELACIÓ SUBVENCIONS DDGI 2019

RELACIÓ DE SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA A L’AJUNTAMENT DE LA PERA EXERCICI 2019

 


RELACIÓ DE SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA A L’AJUNTAMENT DE LA PERA EXERCICI 2018

Ref.Expedient
Concepte
Import subvenció
2163/2018
Noves tecnologies
735,58 €
2169/2018
Cooperació Cultural
5.782,00 €
1085/2018
Desbrossament de camins
1.100,00 €
1085/2018
Millora marge esquerra del c/Vell
32.765,00 €