EDICTE TRIBUTS: IBI URBANA, IBI RÚSTICA I IAE

Període voluntari: 1 de Juliol a 30 de setembre del 2021 | Edicte informatiu tributs