Edictes

Exercici: 2021 Bop: 82-0 Edicte: 3489 AJUNTAMENT DE LA PERA - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 4-0 Edicte: 10138 AJUNTAMENT DE LA PERA - Contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2020 Bop: 227-0 Edicte: 8612 AJUNTAMENT DE LA PERA - Aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les famílies del municipi amb fills matriculats a llars d'infants i/o escoles bressol
Exercici: 2020 Bop: 227-0 Edicte: 8604 AJUNTAMENT DE LA PERA - Aprovació inicial del Projecte d'obres ordinàries "Millora de la xarxa d'aigües plujanes del polígon industrial de La Pera"
Exercici: 2020 Bop: 224-0 Edicte: 8463 AJUNTAMENT DE LA PERA - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2020 Bop: 223-0 Edicte: 8391 AJUNTAMENT DE LA PERA - Aprovació definitiva d'una memòria valorada
Exercici: 2020 Bop: 222-0 Edicte: 8341 AJUNTAMENT DE LA PERA - Informació pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 155-0 Edicte: 5686 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació inicial dels Projectes de reparcel·lació i urbanització SAU1 La Pera
Exercici: 2020 Bop: 133-0 Edicte: 4605 AJUNTAMENT DE LA PERA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança reguladora de la convivència ciutadana, protecció del medi i ús de la via i espais públics
Exercici: 2020 Bop: 101-0 Edicte: 2968 AJUNTAMENT DE LA PERA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2020