Edictes

Exercici: 2021 Bop: 205-0 Edicte: 8874 AJUNTAMENT DE LA PERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 7/2021
Exercici: 2021 Bop: 205-0 Edicte: 8873 AJUNTAMENT DE LA PERA - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 195-0 Edicte: 8478 AJUNTAMENT DE LA PERA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 6/2021
Exercici: 2021 Bop: 193-0 Edicte: 8394 AJUNTAMENT DE PERALADA - Aprovació inicial de la 5a. modificació de crèdits en el Pressupost de 2021
Exercici: 2021 Bop: 193-0 Edicte: 8250 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació definitiva del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Mollet de Peralada
Exercici: 2021 Bop: 190-0 Edicte: 8160 AJUNTAMENT DE FORTIÀ - Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del sector SAU núm. 1 la Pera
Exercici: 2021 Bop: 189-0 Edicte: 8111 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació definitiva del Reglament del cementiri municipal
Exercici: 2021 Bop: 188-0 Edicte: 8088 AJUNTAMENT DE PERALADA - Resolució de la contractació del Programa de Garantia Juvenil
Exercici: 2021 Bop: 187-0 Edicte: 8038 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 05/2021
Exercici: 2021 Bop: 187-0 Edicte: 8028 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació del Pla de desplegament de la xarxa de comunicacions electròniques basades en fibra òptica