Edictes

Exercici: 2021 Bop: 144-0 Edicte: 6617 AJUNTAMENT DE LA PERA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 142-0 Edicte: 6539 AJUNTAMENT DE LA PERA - Delegació de competències de l'alcalde a la primera tinent d'alcalde de l'1 al 31 d'agost
Exercici: 2021 Bop: 142-0 Edicte: 6429 AJUNTAMENT DE LA PERA - Contractació de personal laboral urgent
Exercici: 2021 Bop: 134-0 Edicte: 6183 AJUNTAMENT DE LA PERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost 4/2021 mitjançant crèdit extraordinari
Exercici: 2021 Bop: 133-0 Edicte: 6154 AJUNTAMENT DE LA PERA - Aprovació definitiva del projecte d'obres Millora de la xarxa d'aigües plujanes del polígon industrial de La Pera
Exercici: 2021 Bop: 125-0 Edicte: 5742 AJUNTAMENT DE LA PERA - Aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2021 Bop: 124-0 Edicte: 5689 AJUNTAMENT DE LA PERA - Contractació de personal laboral temporal, per urgència
Exercici: 2021 Bop: 124-0 Edicte: 5688 AJUNTAMENT DE LA PERA - Aprovació inicial de l'expedient 3/2021 de suplement i crèdit extraordinari
Exercici: 2021 Bop: 106-0 Edicte: 4615 AJUNTAMENT DE LA PERA - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 82-0 Edicte: 3489 AJUNTAMENT DE LA PERA - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2021