Consulta pública prèvia sobre la necessitat i oportunitat d’aprovació d’una ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als seus usos

27/02/2024

Veïns/es, organitzacions o associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions a l'Ajuntament durant els propers 15 dies

La conca fluvial de Catalunya ha sofert en les darreres dècades diversos episodis de sequera, alguns dels quals han arribat a amenaçar el subministrament d’aigua a les poblacions. De forma més recent, s’està evidenciant que les sequeres son un fenomen de caràcter cíclic, que estan tenint greus afectacions en la garantia de la prestació del servei d’abastament d’aigua domiciliari de competència municipal. El municipi de La Pera no disposa de normativa municipal que previngui la situació de sequera i les seves derivacions, especialment pel que fa al règim sancionador.

Davant d’aquesta inexistència normativa l’Agència Catalana de l’Aigua ha redactat una ordenança municipal tipus reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera, la qual caldrà adaptar-la a les singularitats de cada municipi. És per això que el Ple de l’Ajuntament de la Pera del passast 15 de febrer va acordar iniciar els tràmits per aprovar una ordenança municipal de gestió dels episodis de sequera.La iniciativa pretén solucionar problemes de regulació de la gestió dels episodis de sequera a nivell municipal, especialment pel que fa al compliment de les mesures i el seu règim sancionador.

Cal tenir present que el municipi de la Pera dins dels possibles estadis en situació de sequera es troba actualment en estat d’excepcionalitat per sequera, el que comporta el compliment de les mesures d’estalvi d’aigua establertes en el Pla Especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera. La finalitat de la norma és el de regular els usos de l’aigua durant les situacions de sequera en el municipi, establint el seu règim sancionador, per tal de garantir el servei públic d’abastament i distribució d’aigua potable, i alhora fomentar l’estalvi en el consum d’aigua en situació de sequera. Així, veïns/es, organitzacions o associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions a l'Ajuntament durant els propers 15 dies