L’Escola Pedra Blanca de la Pera ja disposa d’energia solar

13/04/2022

La planta fotovoltaica, connectada a la xarxa elèctrica, ha estat finançada amb una subvenció de la Diputació de Girona i fons propis de l'Ajuntament

Des del novembre passat l’Escola Pedra Blanca de la Pera disposa d’energia solar. El centre educatiu té instal·lada una planta fotovoltaica connectada a la xarxa elèctrica, que ha estat finançada amb una subvenció de la Diputació de Girona i fons propis de l'Ajuntament.

A hores d'ara la producció de les plaques cobreix el 52% de les necessitats d'energia de l'escola. És a dir, amb només mig any, s’ha evitat l'emissió a l'atmosfera de 3 tones de CO2: la mateixa quantitat que hauria produït un cotxe recorrent 12000 km. Dit d'una altra manera, la quantitat de carboni que haurien fixat 76 arbres durant aquest temps.

Alhora, la planta té una funció pedagògica: els alumnes aniran recollint dades de producció i consum amb l'objectiu de controlar i promoure l'estalvi energètic de l'edifici. A més, es treballa per tal que aquest 52% vagi augmentant de mica en mica. Tot i això, cal tenir present que per arribar a la cobertura total s'haurien d'instal·lar bateries. I això ja són figues d'un altre paner.