La Pera recicla la meitat dels residus que genera

25/04/2022

L’any passat el municipi va reciclar el 51 % dels residus, alhora que el 49% restant va anar directament a rebuig

A la Pera només es recicla un 51,31 % dels residus generats. És una de les conclusions que es poden extreure de les dades del passat 2021 facilitades pel Consell Comarcal del Baix Empordà, que gestiona els residus municipals. L'any passat es van reciclar 104,44 tones de residus, envers un total de 99,10 tones que van ser rebuig. Això vol dir que encara hi ha cases on no se seleccionen els residus, o no es trien bé, com es pot apreciar en el gràfic adjunt a aquesta publicació. La tria de les deixalles domèstiques és un reflex de la consciència ambiental d’una societat i demostra el grau de responsabilitat social.

Abocar residus reciclables com a rebuig té uns greuges ambientals i econòmics associats. Diversos estudis constaten que el rebuig pròpiament dit suposaria només entre el 12% i el 17% en pes del total de residus domèstics generats. La part més pesant és la orgànica, que representa el 44% del pes dels residus generats per una família mitjana. Per tant segurament és en la orgànica on tenim més feina a fer. A més, en municipis rurals com el nostre la matèria orgànica és relativament fàcil de gestionar a casa mateix o com a mínim dins del mateix municipi, tornant a la terra allò que ve de la terra.

Comparant-ho amb d’altres municipis de la comarca, la Pera no està gens malament. De fet, és el tercer municipi que més recicla del Baix Empordà, sense comptar els que ja fan recollida porta a porta. Amb aquest sistema de recollida es pot arribar a reciclatges de gairebé el 90% de les tones de residus recollits. El 10 o 12 per cent restant és pràcticament inevitable, sempre quedaran algunes deixalles amb les que no es pot fer res més que llençar-les al rebuig. La normativa de la Unió Europea exigeix reciclar un mínim del 55 % el 2025 i arribar al 60 % el 2030. A Catalunya l'objectiu és que la recollida selectiva dels residus municipals superi el 60% en els propers anys.

El preu de portar residus a l'abocador de rebuig serà cada cop més elevat. Recollir les escombraries porta a porta és car, però facilita molt la recollida selectiva i per tant acabarà sent més barat que produir molt de rebuig i haver de pagar cada vegada més per desprendre-se'n. A més, l’incompliment dels objectius europeus podrà comportar sancions que tant l’Estat com la Generalitat de Catalunya repercutiran sobre els municipis.

Cal separar a casa per tipus de residu i cal fer-ho bé: el vidre, el cartró, els envasos lleugers, la matèria orgànica i el rebuig. A part hi haurà andròmines i residus especials que hauran de dur-se a la deixalleria. Cal també que la gestió municipal faciliti que cada tipus de residu faci el seu curs amb el mínim impacte ambiental. D'aquesta manera facilitarem que bona part de les deixalles es converteixi en matèria primera per a fabricar nous productes. Ara bé, el més important de tot és comprar i consumir bé: en primer lloc, cal reduir la quantitat de residus (per exemple no comprant envasos inútils); en segon lloc, cal prioritzar les coses reutilitzables (com els envasos de varis usos); i, per últim, cal facilitar el reciclatge proper d'allò que no s’ha pogut evitar ni reutilitzar.

En els pobles de l’entorn de la Pera la recollida porta a porta permet assolir rendiments de separació d'entre el 60% i el 88%. Exemples propers com Albons, Verges, Calonge, Begur, Corçà, Celrà o Vilablareix així ho confirmen. El sistema porta a porta proporciona avantatges ambientals (estalvi d'energia i d'emissions de CO2), econòmics (menys cost d'abocament a llarg termini) i socials (més facilitat de separació, menys zones ocupades per contenidors a la via pública).

A la Pera hi ha en estudi el pas al sistema porta a porta i va molt bé l'experiència dels pobles del voltant per aprendre dels seus encerts i dels seus errors. De moment, el que sí que hi ha per començar és una deixalleria pròpia. El consistori en seguirà informant, alhora agraix els suggeriments dels veïns i veïnes dels municipi.