Prohibició de fer foc al bosc fins al 15 d’octubre

28/03/2022

Des del 15 de març no es pot fer foc als terrenys forestals sense autorització

Des del 15 de març i fins al 15 d’octubre ja no es pot encendre foc en terreny forestal. Aquesta prohibició vol prevenir els incendis forestals. La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina en sigui la finalitat. Si es necessita fer cremes en terrenys forestals o en la franja de 500 metres al seu voltant cal demanar autorització una autorització específica. Alhora, es demana extremar les precaucions per tal de cuidar el bosc.

Així, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura; no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura; dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.