Subvencions per a famílies amb fills/es que van assistir a escoles bressol el curs 2019-2020

04/05/2022

Obert el termini de sol·licitud de subvencions per les quotes d’escolarització per a les famílies amb filles/es que van assistir a llars d’infants i/o escoles bressol el curs 2019-2020: es pot sol·licitar fins el 23 de maig

Aquest dilluns 2 de maig es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona la Convocatòria per a la concessió de subvencions per les quotes d’escolarització satisfetes per a les famílies amb fills/es que van assistir a llars d’infants i/o escoles bressol el curs 2019-2020. Es poden sol·licitar durant els propers 15 dies: fins el 23 de maig. A través d'aquest enllaç es pot accedir a les bases reguladores i al formulari de sol·licitud.

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva destinades a la concessió d’ajuts econòmics a les famílies que porten els seus fills a llars d’infants i escoles bressol. Seran despeses subvencionables únicament i exclusiva les quotes satisfetes per les famílies en concepte d’escolarització dels seus fills per l’assistència a llars d’infants i/o escoles bressol. Queden expressament excloses les quotes de menjador, de material escolar, d’acollida, i d’hores extres fora de l’horari ordinari de la llar. L’import de l’ajut serà d’un 20% del cost que es justifiqui per infant i curs en concepte de despeses d’escolarització, establint-se un import màxim de 500 € per infant i curs.