Subvencions per a famílies amb fills/es que van assistir a escoles bressol els dos darrers cursos

09/11/2022

Les sol·licituds són pels cursos 2020-2021 i 2021-2022: es poden sol·licitar fins el 25 de novembre

El passat 4 de novembre es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona la Convocatòria per a la concessió de subvencions per les quotes d’escolarització satisfetes per a les famílies amb fills/es que van assistir a llars d’infants i/o escoles bressol els cursos 2020-2021 i 2021-2022. Es poden sol·licitar durant els propers 15 dies hàbils (fins el 25 de novembre) i a través d'aquesta publicació s'hi poden trobar les respectives sol·licituds.

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva destinades a la concessió d’ajuts econòmics a les famílies que porten els seus fills a llars d’infants i escoles bressol. Seran despeses subvencionables únicament i exclusiva les quotes satisfetes per les famílies en concepte d’escolarització dels seus fills per l’assistència a llars d’infants i/o escoles bressol. Queden expressament excloses les quotes de menjador, de material escolar, d’acollida, i d’hores extres fora de l’horari ordinari de la llar. L’import de l’ajut serà d’un 20% del cost que es justifiqui per infant i curs en concepte de despeses d’escolarització, establint-se un import màxim de 500 € per infant i curs.