Terminis de cobrament d’impostos de béns immobiliaris i d’activitats econòmiques de la Pera

04/07/2022

El pagament en voluntari es podrà fer fins el 30 de setembre

El Consell Comarcal del Baix Empordà ja ha obert els terminis de cobrament en voluntari dels tributs periòdics de la Pera: l’IBI urbana, l’IBI rústica i l’IAE (imposta d’activitat econòmica). Serà fins el 30 de setembre del 2022 i el pagament es podrà fer a qualsevol oficina de CaixaBank ‘La Caixa’, Banc Sabadell, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria o Banc Santander. Caldrà fer-ho presentant el tríptic que prèviament se’ls haurà tramès, o bé als caixers automàtics de Servicaixa, o en línia a través d’aquesta pàgina web.

Finalitzat el termini assenyalat, els rebuts que no hagin estat liquidats seran exigits pel procediment de constrenyiment i això quedarà fins al 20 % de recàrrec, interessos de demora i les costes derivades. Es recomana la domiciliació del pagament mitjançant banc o caixa d’estalvis, lliurant al Servei de Recaptació el full corresponent del tríptic degudament omplert i signat. Els padrons es poden consultar al Consell Comarcal 15 dies abans de l’inici del període de cobrament o, quan es vulgui a les oficines del consistori.