Terminis de cobrament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, cementiris i taxes de recollida d’escombraries

03/04/2023

Serà de fins el 31 de maig del 2023

El Consell Comarcal del Baix Empordà ja ha anunciat els terminis de cobrament en voluntari dels tributs periòdics de la Pera: l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxa de manteniment de cementiris i taxa  de recollida d’escombraries. Serà de l’1 d’abril al 31 de maig del 2023 i el pagament es podrà fer a qualsevol oficina de CaixaBank ‘La Caixa’, Banc Sabadell, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria o Banc Santander. Caldrà fer-ho presentant el tríptic que prèviament se’ls haurà tramès, o bé als caixers automàtics de Servicaixa, o en línia a través d’aquesta pàgina web.

Finalitzat el termini assenyalat, els rebuts que no hagin estat liquidats seran exigits pel procediment de constrenyiment i això quedarà fins al 20 % de recàrrec, interessos de demora i les costes derivades. Es recomana la domiciliació del pagament mitjançant banc o caixa d’estalvis, lliurant al Servei de Recaptació el full corresponent del tríptic degudament omplert i signat. Els padrons es poden consultar al Consell Comarcal 15 dies abans de l’inici del període de cobrament o, quan es vulgui a les oficines del consistori.

 

Informació addicional