Comunitat energètica de la Pera

Actualment el projecte es troba en fase d’execució: s'està executant la instal·lació fotovoltaica al CEIP Pedra Blanca-ZER Empordanet i paral·lelament s'està activant tota el mecanisme legal per a que la Comunitat Energètica sigui un fet.

Què és una Comunitat Energètica?

Les Comunitats Energètiques són un instrument clau per a fer realitat la transició energètica a nivell local, desenvolupant generació distribuïda i renovable en el territori, empoderant al ciutadà i involucrant a les entitats municipals en aquesta transformació.

En què consisteix la Comunitat Energètica de La Pera?

La Comunitat Energètica de La Pera consisteix en el desplegament de sistemes de generació fotovoltaics a la teulada del CEIP Pedra Blanca-ZER Empordanet, que compartiran la seva energia amb els veïns i veïnes de La Pera. A més, els participants també es beneficiaran d’una plataforma de gestió energètica per a millorar els seus costos energètics i disposaran d’un Gestor de la Comunitat Energètica que periòdicament els assessorarà sobre com millorar aspectes energètics.

Com funciona la Comunitat Energètica de La Pera?

• L’Ajuntament de La Pera posarà a disposició de la ciutadania una part de la potència de la instal·lació FV desplegada en el CEIP Pedra Blanca-ZER Empordanet.
• L’Ajuntament obrirà un registre de sol·licituds de participació en la generació fotovoltaica municipal, d’acord amb la normativa local.
• Aquells ciutadans que resultin seleccionats formaran part de la CE de La Pera.
• Els membres de la CE, a canvi d’una quota de participació anual:

  • Rebran l’energia generada de 1 ó 0,5 kWp (que equivalen aproximadament a 3 i 1,5 plaques respectivament) de la instal·lació fotovoltaica municipal, i el conseqüent estalvi directe en factura a final de mes
  • Tindran accés a una aplicació que els permetrà visualitzar l’impacte del seu consum i generació, així com el de la comunitat

Com puc formar part de la Comunitat Energètica de La Pera?

1. Presenta la sol·licitud per a participar de la CE de La Pera, segons el procediment que estableixi l’Ajuntament.

2. Per tal de confirmar la teva plaça, hauràs de pagar la taxa municipal associada a la participació en la CE de La Pera.

3. Es duran a terme els tràmits administratius necessaris per a vincular la instal·lació FV municipal als ciutadans participants.

4. Comença a gaudir de l’estalvi en la teva factura energètica!

Per què formar part de la Comunitat Energètica?

  • Estalviaràs en la factura elèctrica del teu habitatge o local gràcies a l’autoconsum d’energia fotovoltaica i una millor gestió energètica.
  • Reduiràs els maldecaps associats a instal·lar i mantenir el teu propi sistema fotovoltaic. L’Ajuntament s’encarrega de tot!
  • Participaràs d’una iniciativa pionera de transició energètica a La Pera, amb un impacte ambiental i socioeconòmic positiu per al municipi.

Quins estalvis tindré?

Existeixen quatre modalitats de participació en la Comunitat Energètica:

> Modalitat A: Es cedeix 2 kWp de la instal·lació fotovoltaica, equivalent a unes 4 plaques. Aquesta modalitat es recomana als sol·licitants que tinguin consums anuals per sobre dels 7.500kWh/any. Quota de participació: 141,53 euros anuals.
- Estalvi aproximat en la factura de la llum: 600-420 euros anuals
- Estalvi net: 450-270 euros anuals
- Reducció de CO2 per cada membre: 650kg CO2 anuals

> Modalitat B: Es cedeix 1,5kWp de la instal·lació fotovoltaica, equivalent a unes 3 plaques. Aquesta modalitat es recomana als sol·licitants que tinguin consums anuals entre 7.500 i 5.000 kWh/any. Quota de participació: 113,64 euros anuals.
- Estalvi aproximat en la factura de la llum: 450-300 euros  anuals
- Estalvi net estimat: 330-200 euros anuals
- Reducció de CO2 per cada membre: 485kg CO2 anuals

> Modalitat C: Se cedeix un 1kWp de la instal·lació fotovoltaica, equivalent a unes 2 plaques. Aquesta modalitat es recomana als sol·licitants que tinguin consums anuals entre 5.000 i 2.500 kWh. Quota de participació: 86,10 euros anuals
- Estalvi aproximat en la factura de la llum: 210-300 euros anuals
- Estalvi net estimat: 120-210 euros anuals
- Reducció de CO2 per cada membre: 325kg CO2 anuals

> Modalitat D: Es cedeix un 0,5kWp de la instal·lació fotovoltaica, equivalent aproximadament a 1 placa. Aquesta modalitat es recomana als sol·licitants que tinguin consums anuals per sota dels 2.500kWh.
- Quota de participació: 58,57 euros anuals
- Estalvi aproximaten la factura de la llum: 105-150 euros anuals
- Estalvi net estimat: 45-90 euros anuals
- Reducció de CO2 per cada membre: 160kg CO2 anuals

Aquests estalvis són estimats i variaran cas a cas segons el preu de l’energia que estiguem pagant, el percentatge d’energia que puguem autoconsumir simultàniament i el preu al que em retribueixen l’excedent.

Quines són les condicions de participació?

Poden participar-hi totes les persones que tinguin una residència a la Pera, tant propietàries com llogateres, i es trobin a 2.000m de la instal·lació fotovoltaica del CEIP Pedra Blanca ZER Empordanet. La participació de la ciutadania queda regulada per les bases del concurs i la taxa (adjuntes a aquest apartat web). 

La participació dels ciutadans en la Comunitat queda regulada per les Bases del Concurs i la Taxa. Es poden consultar a través de la seu electrònica del consistori.

 

Més informació i contacte

Es pot consultar més informació a través del correu electrònic comunitats@km0.energy, així com al telèfon de l'Ajuntament: 972 488 205.

> També es pot visitar el web de Comunitats KM0 Energy