Serveis socials

Regidora: Llúcia Fernández Ruiz

L'Àrea Serveis Socials és l'encarregada de la gestió dels habitatges i dels serveis socials al municipi, en cooperació amb el Consel Comarcal del Baix Empordà.


Contacte

Correu electrònic: ajuntament@lapera.cat